สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารประเทศไทย

Endoscopy Nurse Society (Thailand)

เกี่ยวกับสมาคม
ประชุมวิชาการ
เกี่ยวกับสมาชิก
สมัครสมาชิก

ภาพข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร(ประเทศไทย)

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร ชั้น 10 อาคารสิรินทร โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี 10400