ยินดีต้อนรับ

สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)

Endoscopy Nurse Society (Thailand)

อ่านเพิ่มเติม

 • สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)
  สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)

  สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)
  Endoscopy Nurse Society of (thailand)

 • สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)
  สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)

  สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)
  Endoscopy Nurse Society of (thailand)

 • สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)
  สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)

  สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)
  Endoscopy Nurse Society of (thailand)

 • สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)
  สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)

  สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร (ประเทศไทย)
  Endoscopy Nurse Society of (thailand)

ข่าวประชาสัมพันธ์

04 เมษายน 2563
สมาชิกทุกท่านองค์การอนามัยโลก ได้ออกประกาศเมื่อวันที่11 มีนาคม 2563 ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
28 มกราคม 2563
สมาคมพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร(ประเทศไทย) ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
28 พฤษภาคม 2562
โหลดเอกสารได้ที่ www.rajavithi.go.th หรือคลิก หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดโครงการ โบรชัวร...

เกี่ยวกับเรา

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของ สมาคม ต่อ...

เกี่ยวกับสมาชิก

ประเภทของสมาชิก สมาชิกสามัญ ได้เเก่ บุคคลากรทางการเเพทย์ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการส่องกล้องทางเดินอาหา...
มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อ...

ภาพกิจกรรม

รวมทีมกรรมการสมาคมพยาบาลส่องกล้องแห่ง ประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุมและทีมบริษัท Med focusที่สนับสนุนง...
การประชุมวิชาการสัญจร 2561 ของสมาคมพยาบาลส่องกล้อง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับความร่วมมือจากทุกท...
สมาคมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารประเทศไทย จัดการอบรม Endoscope Reprocessing โดยได้รับการสนับสนุนจาก...
งานประชุม International GI endoscopic nurse live and demonstration 2018 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปีนี...